Τιμητικές Διακρίσεις

1981-1982: Υπότροφος Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (8η σειρά επιτυχίας στις τμηματικές εξετάσεις της Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. ακαδημαϊκού έτους 1980-1981).

1982-1983: Υπότροφος Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (6η  σειρά επιτυχίας στις τμηματικές εξετάσεις της Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. ακαδημαϊκού έτους 1981-1982).

1987: Ειδική Τιμητική Αναμνηστική Πλακέτα της Σχολής Εφαρμογής Υγειονομικού,

ως επιβράβευση της επιδόσεως κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του εκπαιδευτού και της εν γένει παρουσίας στην Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού του 401 ΓΣΝΑ.

8/11/2009: Τιμητικός Έπαινος για την Εισήγηση με θέμα «Η Ανατομία της κεφαλής και του τραχήλου, ιδίως δε της στοματικής και γναθοπροσωπικής χώρας, στην ‘Ανατομική του Ανθρώπου’ του Γεωργίου Σκλαβούνου», η οποία παρουσιάσθηκε στην 2η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “Οι Μεγάλοι Ανατόμοι του Παρνασσού”, που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αμφίκλεια Φθιώτιδος, Συνεδριακό Κέντρο Ξενοδοχείου “ΟΦΙΤΕΙΑ”, 7-8 Νοεμβρίου 2009.

5/2/2011: Τιμητικός Έπαινος για την Εισήγηση με θέμα «Η φαρμακευτική θεραπεία στη διαχρονική πορεία και εξέλιξη της ψυχιατρικής: μία ιστορική αναδρομή», η οποία παρουσιάσθηκε στην 4η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “Ιστορία της Ψυχιατρικής”, που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, Φιλολογικός Σύλλογος “Ο Παρνασσός”, 4-5 Φεβρουαρίου 2011. 

20/3/2015: Τιμητικός Έπαινος για την εργασία με θέμα «Clarence-Walton Lillehei (1918-1999): ο πατέρας της χειρουργικής ανοικτής καρδιάς», η οποία παρουσιάσθηκε στην 11η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “Ορόσημα και πρωταγωνιστές στην ιστορική εξέλιξη της Καρδιολογίας ”, που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πραγματοποιήθηκε παράλληλα με το Διεθνές Συνέδριο Καρδιαγγειακής Ιατρικής “Cardio Athena 2015”, Αθήνα, Hotel Royal Olympic, 20 Μαρτίου 2015.

20/3/2015: Τιμητικός Έπαινος για την εργασία με θέμα ««Paul Dudley White (1886-1973: ο πατέρας της Αμερικανικής καρδιολογίας», η οποία παρουσιάσθηκε στην 11η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “Ορόσημα και πρωταγωνιστές στην ιστορική εξέλιξη της Καρδιολογίας”, που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πραγματοποιήθηκε παράλληλα με το Διεθνές Συνέδριο Καρδιαγγειακής Ιατρικής “Cardio Athena 2015”, Αθήνα, Hotel Royal Olympic, 20 Μαρτίου 2015.