Σπουδές

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1979: Αποφοίτηση από το Ιδιωτικό Λύκειο του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ «Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-Δ.Β.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ» με τον βαθμό “ΑΡΙΣΤΑ Δεκαοκτώ και οκτώ δεκατατρίτα 18 8/13 ”.

1979: Επιτυχία ύστερα από Εισαγωγικές Εξετάσεις στην Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

1979-1985: Φοίτηση στην Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

1985: Λήψη πτυχίου Οδοντιατρικής (βαθμός πτυχίου “ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ Οκτώ και έξι εικοστά έκτα 8 6/26 ”).

1985-1987: Στρατιωτική θητεία (Υγειονομικό Σώμα Ελληνικού Στρατού) ως Έφεδρος Ανθυπίατρος.

12/1985-2/1986: Φοίτηση στην Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού, του Υγειονομικού Σώματος του Ελληνικού Στρατού-Ονομασία σε Δόκιμο Έφεδρο Ανθυπίατρο.

1989-1995: ΄Αμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης της Κλινικής Χειρουργικής Στόματος και Αναισθησιολογίας της Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συμμετοχή σ’ όλες τις δραστηριότητες της Κλινικής (άσκηση των φοιτητών στα εργαστήρια και την Κλινική, συμμετοχή στα χειρουργεία και στα σεμινάρια).

1990-1991: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οδοντιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιλογή μετά από επιτυχείς εξετάσεις, από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την προεδρία του Καθηγητού κ. Απ. Αποστολοπούλου, ως Υποψήφιος Διδάκτωρ.

1991-1995: Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στην Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική Κλινική της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

1995: Αναγόρευση σε Διδάκτορα της Οδοντιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τον βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ».

1996: Επιλογή ως Ειδικευομένου Γναθοχειρουργού μετά από επιτυχία στον Διαγωνισμό Επιλογής Ειδικευομένων στην Γναθοχειρουργική έτους 1996.

1997-1998: Ειδίκευση στην Γενική Χειρουργική (Α΄ Χειρουργικό Τμήμα Π.Γ.Ν. Νέας Ιωνίας «Η ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ») με την υπ’ αριθμ. ΔΥ13γ/33848/30-10-97 απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

1999-2002 : Ειδίκευση στην Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική (Πανεπιστημιακή Γναθοχειρουργική Κλινική Π.Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ») με την υπ’ αριθμ. Α9γ/39276/30-11-99 απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

2000: Παρακολούθηση του Advanced Trauma Life Support Course of the American College of Surgeons Committee on Trauma, και λήψη του αντίστοιχου τίτλου μετά από επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις.

2000-2001: Παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ανατομικής Παρασκευής Κρημνών του Τμήματος Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής του Π.Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (Άσκηση επί πτωμάτων στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών).

2002: Εκπαίδευση επί 15 εβδομάδες ( 21/1/02 – 1/4/02) στη μικροχειρουργική αγγείων και νεύρων επί πειραματοζώων (λευκοί επίμυες τύπου wistar) που οργανώθηκε στο Πειραματικό Χειρουργείο του Π.Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» από το Τμήμα Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής του Π.Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».

2003: Λήψη τίτλου Οδοντιατρικής Ειδικότητας Γναθοχειρουργικής, με την υπ’αριθμ. 8606/4-6-2003 Απόφαση του Νομάρχη Αθηνών κ. Ιωάννη Σγουρού.

2003:Training programme on “ Head and Neck Reconstructive and Oncologic Surgery ” at the S.O.R.G. free flap course, organized by the Strasbourg Osteosynthesis Research Group, Groningen University Hospital, Groningen, Netherlands, 22-25 October 2003.

2005: Liverpool Practical Microvascular Course 2005, organized by the Regional Maxillofacial Unit, University Hospital Aintree, Liverpool and the University Of Liverpool, approved by the British Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, the Royal College of Surgeons of England, and the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, [37 CME Points], Liverpool, U.K., 14th-18th March 2005.

2006: Craniomaxillofacial S.O.R.G. Course on Basic and Advanced Trauma, Oncology & Reconstructive Surgery, Distraction, Preprosthetic Surgery & Implantology, Maxillofacial Deformities & Orthognathic Surgery, organized by the Strasbourg Osteosynthesis Research Group, [33 CME Points], Belek/Antalya, Turkey, 14th-19th May 2006.

2007: S.O.R.G. 1st Alpine Symposium on Craniomaxillofacial and Oral Surgery-Midfacial and Frontobasal Traumatology – Hands on course with cadaver dissections and preparations- organized by the Strasbourg Osteosynthesis Research Group, the Department of Craniomaxillofacial Surgery and the Department of Anatomy, Medical University Innsbruck, at the University Hospital Innsbruck and the Department of Anatomy, [18 CME Points], Innsbruck, Austria, 20-22 September 2007.

2008: S.O.R.G. Symposium on Surgical Treatment of Functional Temporomandibular Joint Disorders-Open versus Arthroscopic Surgery-Lectures and hands-on Human Cadaver Dissection Course- organized by the Strasbourg Osteosynthesis Research Group Academy, the University Hospital Clinic of Cranio-Maxillofacial and Oral Surgery and the Institute of Anatomy, Medical University of Vienna, at the Gesellschaft der Aerzte in Wien-Billrothhaus and the Institute of Anatomy, [18 CME points], Vienna, Austria, October 15th-18th, 2008.

2008: Guy’s Hospital Limited Attendance Workshop on “Modern Management of Salivary Tumours & Stones” held in the Department of Oral & Maxillofacial Surgery, Salivary Gland Service, GKT Dental Institute, Guy’s Hospital, [12 CMEs Credits], London, United Kingdom, 4 & 5 November, 2008.

2009: Χορήγηση άδειας τίτλου Οδοντιατρικής Ειδικότητας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, με την υπ’αριθμ. 9735/6-5-2009 Απόφαση του Νομάρχη Αθηνών κ. Ιωάννη Σγουρού, ανακαλουμένης της υπ’ αρ. 8606/4-6-2003 απόφασης χορήγησης άδειας τίτλου Οδοντιατρικής Ειδικότητας, λόγω μετονομασίας της Ειδικότητας από «Γναθοχειρουργική» σε «Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική».

2009: The Niamtu Cosmetic Facial Surgery Center, A 30 hour preceptorship in Cosmetic Facial Surgery covering Face Lift, Cosmetic Blepharoplasty, Brow Lift, Facial Liposuction, Facial Implants, Botox, Injectable Fillers, CO2 Laser Resurfacing, Chemical Peels, Radiowave Surgery and Skin Care, including also The Niamtu Cosmetic Course, Comprehensive Cosmetic Surgery, The Joseph Niamtu III Cosmetic Facial Surgery Center, Richmond, Virginia, U.S.A., September 14th-19th , 2009.

2011: Επιτυχία ύστερα από Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2010-2011 στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1ος επιτυχών). Κατάταξη ως πτυχιούχος Οδοντιατρικής στο 5ο εξάμηνο της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (Δ.Σ. Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ 20-1-2011).

2006-2011: Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στην Ιστορία και Φιλοσοφία της Ιατρικής, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών .

2011: Αναγόρευση σε Διδάκτορα της Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τον βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ».

2011-2015: Φοίτηση στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2015: Λήψη πτυχίου Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (βαθμός πτυχίου “ΑΡΙΣΤΑ Οκτώ & ογδόντα εννέα εκατοστά 8,89 ”).

2016: “Πρακτικό Σεμινάριο Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου” σε φρέσκα πτωματικά παρασκευάσματα, που διοργανώθηκε στο Πειραματικό Εργαστήριο Νευροχειρουργικής Ανατομίας του ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», από την Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική Κλινική της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, με χορήγηση 16 Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο [CME-CPD], Αθήνα, 2-4 Ιουνίου 2016.

26/9/2016-27/12/2016: Completion of a program as a Visiting Scholar in the University of Michigan Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Ann Arbor, Michigan, USA, attending Grand Rounds, Clinics, Operating Rooms, and Departmental Meetings.