Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών

1. Τακτικό μέλος της Στοματολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος.

2. Συνεργό μέλος της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας.

3. Τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής – Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (Ειδικός Γραμματέας, 2013-2014, Β΄Αντιπρόεδρος, 2014-16/2/2017, Α΄ Αντιπρόεδρος, 17/2/2017-11/2017, Μέλος-Σύμβουλος, 2017-2020).

4. Τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Σχιστιών και Δυσμορφιών του Προσώπου.

5. Δόκιμο μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Οστεοενσωμάτωσης.

6. Ιδρυτικό μέλος της Βαλκανικής Στοματολογικής Εταιρείας.

7. Ενεργό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Τραύματος και Επείγουσας Χειρουργικής.

8. Active Member of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery.

9. Fellow of the International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons.

10. Active Member of the Academy of Osseointegration (U.S.A.).

11. Fellow of the International Academy of Oral Oncology.

12. Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ελάχιστα Επεμβατικής Ανάπλασης Προσώπου – Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (Ταμίας).

13. Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Ιστορίας των Επιστημών Υγείας.

14. Μέλος της Επιστημονικής Εταιρείας του Θεραπευτηρίου “METROPOLITAN” «Βάσος Χαραλαμπίδης» - Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (Γενικός Γραμματέας) κατά την χρονική περίοδο 2013-2015.

15. Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Στοματολογίας.

16. Member of the International Society for the History of Medicine.

 

Μέλος Επαγγελματικών Συλλόγων

1. Μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής.

2. Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.