Επιστημονική δραστηριότητα

 

Παρακολούθηση πολλών επιστημονικών συνεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων, μετεκπαιδευτικών μαθημάτων διαφόρων Ιατρικών-Οδοντιατρικών Επιστημονικών Εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Επιστημονικά Ιατρικά-Οδοντιατρικά Περιοδικά, συμμετοχή σε Ελληνικά, Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Ιατρικά-Οδοντιατρικά Συνέδρια με ελεύθερες ανακοινώσεις, επιστημονικά εκθέματα (posters), και video-ταινίες. Μέλος Συντακτικής Επιτροπής Επιστημονικών Περιοδικών, Επιμελητής Στήλης Επιστημονικών Περιοδικών. Συνεντεύξεις σε καθημερινή αλλά και εβδομαδιαία ενημερωτική εκπομπή τηλεοπτικών σταθμών, με θέματα οδοντιατρικά και γναθοχειρουργικά.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Επιμελητής της Στήλης “Επιλογές από την βιβλιογραφία” του Επιστημονικού Περιοδικού της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, “Αρχεία Ελληνικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής”, η οποία έχει αντικείμενο την παρουσίαση εκτεταμένης περίληψης άρθρων από επιστημονικά περιοδικά συγγενών ειδικοτήτων που αφορούν την Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική (2008-2012). 

2. Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Ελληνικού Ιατρικού Επιστημονικού Περιοδικού “Αρχεία Ιστορίας των Επιστημών Υγείας” (2009- ). 

3. Μέλος της Συντακτικής Ομάδας (Βοηθός Σύνταξης - Assistant Editor) του Επιστημονικού Περιοδικού της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, “Αρχεία Ελληνικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής” (2008-2012). 

4. Μέλος της Συντακτικής Ομάδας – Αναπληρωτής Διευθυντής Σύνταξης (Associate Editor) του Επιστημονικού Περιοδικού της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, “Αρχεία Ελληνικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής” (2012-2016).

5. Μέλος της Συντακτικής Ομάδας – Διευθυντής Σύνταξης (Editor-in-Chief) του Επιστημονικού Περιοδικού της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, “Αρχεία Ελληνικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής” (2016- ).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. “Παθολογικές ενασβεστιώσεις των μαλθακών ιστών της Γναθοπροσωπικής Χώρας. Παρουσίαση περιπτώσεων.” 

Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ε. ΣΤΥΛΟΓΙΑΝΝΗ, Ε. ΣΤΕΦΑΝΟΥ. 

Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά  35(3):191-199, 1991. 

2. “ Η γυροειδής αλωπεκία και η συσχέτισή της με την Οδοντιατρική.” 

ΦΡ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, Ν. ΒΑΓΕΝΑΣ, ΑΝ. ΜΥΛΩΝΑΣ

Οδοντοστοματολογική Πρόοδος  45(3):167-171, 1991. 

3. “ Νεώτερες απόψεις για την αιτιολογία, παθογένεια, πρόληψη και θεραπεία της 

ινωδολυτικής φατνιίτιδας (ξηρού φατνίου).” 

ΦΡ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, ΑΙΚ. ΔΟΝΤΑ, ΑΝ. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ

Οδοντοστοματολογική Πρόοδος  45(4):195-202, 1991. 

4. “ Μελέτη της πορείας οστεοποίησης και επιθηλιοποίησης μετεξακτικού τραύματος 

μετά από απλή και χειρουργική εξαγωγή σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Πειραματική μελέτη σε λευκούς επίμυς.” 

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ 

Διδακτορική Διατριβή, Τομέας Παθολογίας και Χειρουργικής του Στόματος Οδοντιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 1995. 

5. “ Πολυεστιακό ηωσινόφιλο κοκκίωμα της κάτω γνάθου εμφανιζόμενο ως γενικευμένη περιοδοντίτιδα. Αναφορά περίπτωσης.” 

Φ. Χ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ, Α. Θ. ΜΑΤΙΑΚΗΣ, Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ.

Ελληνικό Περιοδικό για Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική 11(4): 193-197, 1996. 

6. “ Μέθοδος πλαστικής αποκατάστασης χωρίς τάση βουβωνοκηλών τύπου 3 και 4 κατά Nyhus με ταυτόχρονη χρησιμοποίηση μονόκλωνου πλέγματος και “plug” από πολυπροπυλένιο.” 

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Κ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ, Δ. ΣΜΑΪΛΗΣ, Π. ΔΡΕΤΤΑΣ, Γ. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, ΧΡ. ΔΕΡΒΕΝΗΣ. 

Εξελίξεις στην Χειρουργική 1998, Τόμος 1, Κεφ.8: Κήλες, Αθήνα, Εκδόσεις Σύνεδρον,1998: 164-166. 

7. “ Progress of ossification and epithelialization of  wounds after simple or surgical extractions of teeth in rats with chronic renal failure: an experimental  study.” 

A. I. MYLONAS, G. B. MASSOULAS, O. NICOLATOU, I. A. DONTAS, L. NAKOPOULOU, C. J. STEFANIDIS. 

British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 38(1): 35-43, 2000. 

8. “Πολλαπλούν μυέλωμα με κλινική εικόνα παρειακής διόγκωσης: Αναφορά περίπτωσης.” 

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Χ. Α. ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ, Ν. Γ. ΚΟΛΟΜΒΟΣ, Θ. ΚΑΡΜΙΡΗΣ,Α. Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ. 

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 3(1): 41-48, 2002. 

9. “Acute bronchial obstruction after nasotracheal intubation: report of a case.” 

C. A. SKOUTERIS, A. I. MYLONAS, E. J. GALANAKI, A. P. ANGELOPOULOS. 

Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 60(10): 1188-1192, 2002. 

10. “ Σύγχρονες ιατρικές απόψεις με ηλικία 3000 ετών.” 

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ. 

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 4(1): 53-64, 2003. 

11. “ Σημαντικές παράμετροι αντιμετώπισης ασθενών με βαριές κρανιοπροσωπικές κακώσεις.”

 Χ. Α. ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ, Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Κ. Χ. ΜΑΡΤΗ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Α.Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ. 

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 4(2): 98-107, 2003. 

12. “ Γναθοχειρουργική: «Επισκευάζει» πρόσωπο, γνάθους και στόμα.” 

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ.

 «Ε-ιατρικά», Τεύχος 115, σελ. 10-17, Εβδομαδιαία Επιστημονική Έκδοση της Εφημερίδας ‘ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ’, 18 Μαίου 2004. 

13. “ Large preauricular swelling in a 75-year-old woman.”

 K. MARTI, C. A. SKOYTERIS, A. I. MYLONAS, A. P. ANGELOPOULOS, T. A. MORGAN. 

Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 62(6): 730-735, 2004. 

14. “ Oral and Maxillofacial Surgery: An indispensable part of Head and Neck Surgery in Corpus Hippocraticum.” 

A. I. MYLONAS, F. H. TZERBOS. 

Proceedings of the 5th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, Rodos (Greece), September 11-16, 2004, Bologna, Medimond S.r.l., Monduzzi Editore – International Proceedings Division, 2004, pp. 273-278. 

15. “ Brain abscess of odontogenic origin: report of an interesting case.” 

A. I. MYLONAS, F. H. TZERBOS, M. MIHALAKI, D. ROLOGIS, I. BOUTSIKAKIS. 

Proceedings of the 5th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, Rodos (Greece), September 11-16, 2004, Bologna, Medimond S.r.l., Monduzzi Editore – International Proceedings Division, 2004, pp. 267-271. 

16. “Superficial parotidectomy: technical modifications based on tumour characteristics.” 

N. PAPADOGEORGAKIS, C. A. SKOUTERIS, A. I. MYLONAS, A. P. ANGELOPOULOS. 

Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery 32(6): 350-353, 2004. 

17. “ Σεμινάριο Εμφυτευματολογίας στην Κλινική του Prof. Dr. F. Khoury. ” 

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ. 

Οδοντιατρικό Βήμα, Τεύχος 23, σελ. 43, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2005. 

18. “ Tuberculosis in or near major salivary glands: report of 3 cases.” 

N. PAPADOGEORGAKIS, A. I. MYLONAS, N. G. KOLOMVOS, A. P. ANGELOPOULOS. 

Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 64(4): 696-700, 2006. 

19. “ Cranio-maxillofacial surgery in Corpus Hippocraticum.” 

A. I. MYLONAS, F. H. TZERBOS. 

Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery 34(3): 129-134, 2006. 

20. “ Φτιάξτε το Πρόσωπό σας  (10 ερωτήσεις για την ορθογναθική χειρουργική)”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ. 

«Γιατρεύω», Τεύχος 3 / Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2006, σελ. 38-40, Περιοδική Έκδοση της Επιστημονικής Εταιρείας του Νοσοκομείου METROPOLITAN. 

21. “ Case Report. Cerebral abscess of odontogenic origin” 

A. I. MYLONAS, F. H. TZERBOS, M. MIHALAKI, D. ROLOGIS, I. BOUTSIKAKIS. 

Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery 35(1):63-67, 2007. 

22. “ Τα τραύματα στο πρόσωπο – Είναι τα λεγόμενα κρανιογναθοπροσωπικά τραύματα: Μια μάστιγα του σύγχρονου τρόπου ζωής”. 

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ. 

«Γιατρεύω», Τεύχος 6 / Ιούνιος-Αύγουστος 2007, σελ. 18-20, Περιοδική Έκδοση της Επιστημονικής Εταιρείας του Νοσοκομείου METROPOLITAN. 

23. “ Cranio-maxillofacial injuries in Homer’s Iliad ”. 

A. I. MYLONAS, F. H. TZERBOS, A. C. EFTYCHIADES, E. C. PAPADOPOULOU. 

Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery 36(1):1-7, 2008. 

24. “ Όταν πρήζεται το πρόσωπο – Παθήσεις των σιαλογόνων αδένων που αφορούν σε λοιμώξεις (όπως μαγουλάδες), σε άλλες φλεγμονές, σε καλοήθεις και κακοήθεις όγκους, καθώς και σε εκφυλιστικές αλλοιώσεις”. 

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ. 

«Γιατρεύω», Τεύχος 9 / Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2008, σελ. 34-37, Περιοδική Έκδοση της Επιστημονικής Εταιρείας του Νοσοκομείου METROPOLITAN.

 25. “Το Κρανιογναθοπροσωπικό Τραύμα στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής Ιδιωτικού Θεραπευτηρίου”. 

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Φ. Χ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ, Δ. Α. ΡΙΖΟΥ. 

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 9(2):81-92, 2008. 

26. “Paul L. Tessier: Ο χειρουργός του ‘Pourquoi pas?’ (Γιατί όχι;)”. 

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ. 

Οδοντιατρικό Βήμα, Τεύχος 53, σελ.31, Οκτώβριος 2008. 

27. “ Αλέξανδρος ο Τραλλιανός. Ένας Έλληνας διδάσκαλος της Κρανιο-γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στην Ρώμη του 6ου αιώνα μ.Χ.”. 

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ 

Αρχεία Ιστορίας Επιστημών Υγείας, Τόμος 1, Τεύχος 1: 21-27, 2009. 

28. “Παρεκτόπιση στοματοφαρυγγικού πωματισμού στον ρινοφάρυγγα ασθενή με γναθοπροσωπικό τραύμα: Περιγραφή περίπτωσης”. 

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Φ. Χ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ, Κ. ΜΠΑΡΕ, Α. ΝΤΟΥΜΑ, Ι. ΚΟΛΟΒΟΣ. 

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 10(1):47-51, 2009. 

29. “ Ο καρκίνος του στόματος ”. 

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ.

 «Γιατρεύω», Τεύχος 13 / Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2009, σελ. 18-21, Περιοδική Έκδοση της Επιστημονικής Εταιρείας του Νοσοκομείου METROPOLITAN. 

30. “Προσθετική αποκατάσταση αυτιστικού ασθενούς με οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα. Παρουσίαση περίπτωσης”. 

Ν. ΣΥΚΑΡΑΣ, Φ. Χ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ, Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 10(3):169-173, 2009. 

31. “ Cryptogenic stroke and parotid tumor surgery: a case report ”. 

A. I. MYLONAS, C. A. SKOUTERIS, G. VRETAKOS, C. PETRAKI.

 Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 68(5): 1205-1208, 2010.

 32. “Ελκώσεις του στοματικού βλεννογόνου που ομοιάζουν με άφθες, ως εκδήλωση συστηματικών παθήσεων”.

 Α. ΜΑΤΙΑΚΗΣ, Φ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ, Μ. ΖΟΡΜΠΑ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ,  Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ. 

Στοματολογία, 67(2):35-45, 2010. 

33. “ Αναπλάθοντας το πρόσωπο ”. 

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ. 

«Γιατρεύω», Τεύχος 19 / Χειμώνας 2011, σελ. 30-35, Περιοδική Έκδοση της Επιστημονικής Εταιρείας του Νοσοκομείου METROPOLITAN. 

34. “ Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική στο Βυζάντιο – Από τον γνόφο και την υπέρβαση της Πίστης στην Επιστήμη και την Τέχνη της Χειρουργίας”. 

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ. 

Διδακτορική Διατριβή, Εργαστήριο Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 2011.

 35. “ Το Κρανιογναθοπροσωπικό τραύμα στη Βυζαντινή Ιατρική ”.

 Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ε. ΠΟΥΛΑΚΟΥ-ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΥ, Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ, Ε. Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.

 Αρχεία Ιστορίας των Επιστημών Υγείας, Τόμος 3, Τεύχος 5: 16-32, 2011. 

36. “Το σύνδρομο Αδαμαντιάδη-Behçet. Μια Ελληνοτουρκική ιατρική ιστορία”.

Α. Θ. ΜΑΤΙΑΚΗΣ, Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Φ. Χ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ.

Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 56(2): 209-215, 2012.

37. “Το τροχαίο ατύχημα του Εμμανουήλ Ροΐδη. Παρουσίαση περίπτωσης κρανιογναθοπροσωπικού τραύματος στην Αθήνα των τελών του 19ου αιώνα”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ε. ΠΟΥΛΑΚΟΥ-ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΥ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ, Ε. Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 14(2):63-74, 2013.

38. “Oral and cranio-maxillofacial surgery in Byzantium”.

A. I. MYLONAS, E.-F. POULAKOU-REBELAKOU, G. I. ANDROUTSOS, I. SEGGAS, C. A. SKOUTERIS, E. C. PAPADOPOULOU.

Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery 42(2): 159-168, 2014.

39. “Οι Έλληνες πρωτοπόροι των εμβολιασμών”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ.

«Γιατρεύω», Τεύχος 30 / Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 2014, σελ. 30-31, Περιοδική Έκδοση της Επιστημονικής Εταιρείας του Νοσοκομείου METROPOLITAN.

40.  “Ενδοστοματική αφαίρεση μεγάλης επιδερμοειδούς κύστης εδάφους στόματος. Παρουσίαση περίπτωσης και βιβλιογραφική ανασκόπηση”.

Φ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ, Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ε. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ, Ε. ΧΡΥΣΟΜΑΛΗ.

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 15(3):141-148, 2014.

41. “Letter to the Editor – On oral and cranio-maxillofacial surgery in Byzantium, addenda”.

A. I. MYLONAS, E.-F. POULAKOU-REBELAKOU, G. I. ANDROUTSOS, I. SEGGAS, C. A. SKOUTERIS, E. C. PAPADOPOULOU.

Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery 43(2): 294-295, 2015.

42. “Ο χειρουργός του Ομήρου”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ.

«Γιατρεύω», Τεύχος 32 / Άνοιξη 2015, σελ. 26-27, Περιοδική Έκδοση της Επιστημονικής Εταιρείας του Νοσοκομείου METROPOLITAN.

43. “The anatomical knowledge of Joaquín Albarrán (1860-1912).

E. L. POULAKOU-REBELAKOU, M. I. KARAMANOU, A. I. MYLONAS.

Italian Journal of Anatomy and Embryology 120(1): 44-48, 2015.

44. “ The French contribution to the evolution of the procedure and the instrumentation for lithotripsy”.

M. KARAMANOU, A. MYLONAS, C. LAIOS, E. POULAKOU-REBELAKOU.

Urology 85(6): 1263-1266, 2015.

45. “Ιωάννης Καποδίστριας: ο ιατρός πίσω από τον κυβερνήτη”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ.

«Γιατρεύω», Τεύχος 33 / Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 2015, σελ. 32-33, Περιοδική Έκδοση της Επιστημονικής Εταιρείας του Νοσοκομείου METROPOLITAN.

46. “Γ. Κοτζιάς: Ο Μεγάλος Ευεργέτης”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ.

«Γιατρεύω», Τεύχος 34 / Φθινόπωρο-Χειμώνας 2015, σελ. 34-35, Περιοδική Έκδοση της Επιστημονικής Εταιρείας του Νοσοκομείου METROPOLITAN.

47. “Η εξέλιξη της στοματικής, γναθοπροσωπικής και κρανιοπροσωπικής χειρουργικής των παιδιών και εφήβων, από τον Ιπποκράτη στον Paul Tessier: Μία σύντομη ιστορική αναδρομή”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ε. ΠΟΥΛΑΚΟΥ-ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΥ, Ε. Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 16(3):103-118, 2015.

48.“Αναισθησία: το μεγάλο δώρο της Οδοντιατρικής”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ.

«Γιατρεύω», Τεύχος 36 / Καλοκαίρι 2016, σελ. 33-35, Περιοδική Έκδοση της Επιστημονικής Εταιρείας του Νοσοκομείου METROPOLITAN.

49.“ Η αντιμετώπιση του κρανιογναθοπροσωπικού τραύματος κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο 1940-1941”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ε. ΠΟΥΛΑΚΟΥ-ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΥ, Φ. Χ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ, Ε. Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 17(2):49-62, 2016.

50.“ Ιπποκράτης ο Κώος: η σχέση του με την Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ. (Ο φιλήστωρ)

[Ματιές στην Ιστορία της Ιατρικής]

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 17(2):101-102, 2016.

51.“Η ανακάλυψη της ινσουλίνης και η συμβολή της στη θεραπεία του διαβήτη”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ.

«Γιατρεύω», Τεύχος 37 / Φθινόπωρο 2016, σελ. 31-34, Περιοδική Έκδοση της Επιστημονικής Εταιρείας του Νοσοκομείου METROPOLITAN.

52.“Η γοητευτική ιστορία της μεταμόσχευσης καρδιάς”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ.

«Γιατρεύω», Τεύχος 38 / Χειμώνας 2017, σελ. 29-33, Περιοδική Έκδοση της Επιστημονικής Εταιρείας του Νοσοκομείου METROPOLITAN.

53.“Προεμφυτευματική χειρουργική: συγκριτική θεώρηση ενθέτων και επενθέτων οστικών μοσχευμάτων”.

Γ. ΣΚΟΝΔΡΑΣ, Φ. ΣΚΟΝΔΡΑ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Φ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ.

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 17(3):143-156, 2016.

54. Παύλος ο Αιγινήτης: ένας βυζαντινός πολυπράγμων χειρουργός”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ. (Ο φιλήστωρ)

[Ματιές στην Ιστορία της Ιατρικής]

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 17(3):159-160, 2016.

55.“Η νόσος Alzheimer, η παθολογική εκφύλιση του εγκεφάλου και τα συμπτώματα της «προγεροντικής άνοιας»”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ

«Γιατρεύω», Τεύχος 39 / Άνοιξη 2017, σελ. 28-31, Περιοδική Έκδοση της Επιστημονικής Εταιρείας του Νοσοκομείου METROPOLITAN.

56.“Johann Friedrich Dieffenbach: Η συμβολή του στη Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ. (Ο φιλήστωρ)

[Ματιές στην Ιστορία της Ιατρικής]

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 18(1):39-40, 2017.

 57. “Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Μιά ιστορία σαν παραμύθι”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ

«Γιατρεύω», Τεύχος 40 / Καλοκαίρι 2017, σελ. 32-33, Περιοδική Έκδοση της Επιστημονικής Εταιρείας του Νοσοκομείου METROPOLITAN.

58.“Sir Harold Gillies: ο πρωτοπόρος ωτορρινολαρυγγολόγος, θεμελιωτής και «πατέρας» της Πλαστικής και Κρανιογναθοπροσωπικής Χειρουργικής”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ. (Ο φιλήστωρ)

[Ματιές στην Ιστορία της Ιατρικής]

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 18(2):101-103, 2017.

59. “Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική της Κροταφογναθικής Διάρθρωσης”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ

«Γιατρεύω», Τεύχος 41 / Χειμώνας 2017, σελ. 24-25, Περιοδική Έκδοση της Επιστημονικής Εταιρείας του Νοσοκομείου METROPOLITAN.

60. “Άγιος Λουκάς ο Ιατρός: η συμβολή του στην χειρουργική αντιμετώπιση των στοματικών και τραχηλοπροσωπικών λομώξεων”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ε. ΠΟΥΛΑΚΟΥ-ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΥ, Ε. Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 18(3):129-162, 2017.

61.“René Le Fort: ένα γνωστό όνομα, μία άγνωστη μορφή της Κρανιογναθοπροσωπικής Τραυματολογίας”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ. (Ο φιλήστωρ)

[Ματιές στην Ιστορία της Ιατρικής]

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 18(3):171-173, 2017.

62. “Ewing’s sarcoma of the maxillofacial region in Greek children: Report of 6 cases and literature review”.

I. IATROU, N. THEOLOGIE-LYGIDAKIS, OURANIA SCHOINOHORITI, F. TZERMPOS, A. I. MYLONAS.

Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery 46(2): 213-221, 2018.

63.“Lucja Frey: Μία σχεδόν άγνωστη γυναίκα πίσω από ένα γνωστό σύνδρομο”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ. (Ο φιλήστωρ)

[Ματιές στην Ιστορία της Ιατρικής]

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 19(1):53-55, 2018.

64.“ Ακτινοθεραπεία: Το χρονικό μιάς άλλης αναζήτησης για τη θεραπεία του καρκίνου”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ

«Γιατρεύω», Τεύχος 43 / Καλοκαίρι 2018, σελ. 30-32, Περιοδική Έκδοση της Επιστημονικής Εταιρείας του Νοσοκομείου METROPOLITAN.

65.“ Varaztad H. Kazanjian: “Ο θαυματοποιός του Δυτικού Μετώπου” ”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ. (Ο φιλήστωρ)

[Ματιές στην Ιστορία της Ιατρικής]

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 19(2):141-143, 2018.

66.“Εξωσωματική Γονιμοποίηση: Η ιστορική διαδρομή μιάς προμηθεϊκής δωρεάς ή κατ’ άλλους μιάς επιμηθεϊκής ύβρεως”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ

«Γιατρεύω», Τεύχος 44 / Φθινόπωρο 2018, σελ. 30-33, Περιοδική Έκδοση της Επιστημονικής Εταιρείας του Νοσοκομείου METROPOLITAN.

67.“Bernhard von Langenbeck: Ο μεγάλος δεξιοτέχνης χειρουργός των κρανιοπροσωπικών σχιστιών”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ. (Ο φιλήστωρ)

[Ματιές στην Ιστορία της Ιατρικής]

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 19(3):190-192, 2018.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

Α΄  Ελεύθερες  Ανακοινώσεις:

1.  “ Γυροειδής αλωπεκία: Αιτιοπαθογενετική σχέση προς την παρουσία εγκλείστων  δοντιών. Παρουσίαση ασυνήθιστης περίπτωσης. ”

ΑΝ. ΜΥΛΩΝΑΣ*, ΦΡ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, Ν. ΒΑΓΕΝΑΣ.

10ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Κέρκυρα, 24-27 Οκτωβρίου 1990.

2.  “ Η χρησιμοποίηση της μεθόδου αναλγησίας και καταστολής με Ν2Ο -Ο2  για την

αντιμετώπιση ειδικών ασθενών. ”

Φ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ*, Ν. ΒΑΓΕΝΑΣ, Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ.

22ο Πανελλήνιο Παιδοδοντικό Συνέδριο, Ναύπλιο, 6-8 Ιουνίου 1992.

3. “Συνδυασμός βάθυνσης προστομιακής αύλακας και άμεσης τοποθέτησης εμφυτευμάτων ΙΜΖ, με σκοπό την τοποθέτηση επένθετης οδοντοστοιχίας. ”

ΑΡΤ. ΚΑΣΤΑΝΙΑ, ΑΝΑΣΤ. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Ι. ΖΩΓΡΑΦΟΣ, Γ. ΜΑΣΟΥΛΑΣ, Ν. Α. ΒΑΓΕΝΑΣ.

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 19 - 21 Νοεμβρίου 1993.

4. “ Cisplatin induced chronic renal failure in the rat.”

A. MYLONAS*, C. STEFANIDIS, L. NAKOPOULOU, E. KOSMIDI, N. TAMVAKIS, F. APOSTOLAKOU.

XXXIInd Congress of the European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association, Athens, Greece, June 11-14, 1995.

5.  “ Μελέτη της πορείας οστεοποίησης και επιθηλιοποίησης μετεξακτικού τραύματος

μετά από απλή και χειρουργική εξαγωγή σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.

( Πειραματική μελέτη σε λευκούς επίμυς ). ”

Α. ΜΥΛΩΝΑΣ*, ΟΥΡ. ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ, ΙΣΜ. ΔΟΝΤΑ, Λ. ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΜΑΣΟΥΛΑΣ.

15ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Χαλκιδική, 25-28 Οκτωβρίου 1995.

6.  “ Η χρησιμοποίηση απορροφήσιμων και μη απορροφήσιμων μεμβρανών στην χειρουργική του στόματος. Παρουσίαση ιδίων περιπτώσεων. ”

Φ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Ν. ΛΙΒΕΡΗ, Γ. ΜΑΣΟΥΛΑΣ.

15ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Χαλκιδική, 25-28 Οκτωβρίου 1995.

7.  “ Μελέτη της πορείας οστεοποίησης και επιθηλιοποίησης μετεξακτικού τραύματος μετά από απλή και χειρουργική εξαγωγή σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Πειραματική μελέτη σε λευκούς επίμυς. ”

Α. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Ο. ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ, Γ. ΜΑΣΟΥΛΑΣ, Ι. ΔΟΝΤΑ, Λ. ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ.

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 24 - 26 Νοεμβρίου 1995.

8. “ Πολυεστιακό ηωσινόφιλο κοκκίωμα της κάτω γνάθου εμφανιζόμενο ως γενικευμένη περιοδοντίτιδα. Αναφορά περίπτωσης. ”

Φ. Χ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ, Α. Θ. ΜΑΤΙΑΚΗΣ, Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ*.

1ο Βαλκανικό Οδοντιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 28-31 Μαρτίου 1996.

9. “ Η Ενδιάμεση Στιβάδα (interface).”

Ν. Κ. ΜΑΛΛΙΟΣ*, Σ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ, Δ. ΛΙΒΕΡΗ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ.

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οστεοενσωμάτωσης, Αθήνα, 5-7 Δεκεμβρίου 1997.

10. “ Μέθοδος πλαστικής αποκατάστασης χωρίς τάση βουβωνοκηλών τύπου 3 & 4 κατά Nyhus με ταυτόχρονη χρησιμοποίηση μονόκλωνου πλέγματος και “plug” από πολυπροπυλένιο.”

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Κ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ, Δ. ΣΜΑΪΛΗΣ, Π. ΔΡΕΤΤΑΣ, Γ. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, ΧΡ. ΔΕΡΒΕΝΗΣ.

21ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα, 13-17 Νοεμβρίου 1998.

11. “ Η αιτιολογία δεν αποτελεί προγνωστικό παράγοντα στην οξεία παγκρεατίτιδα.”

Χ. ΔΕΡΒΕΝΗΣ, Κ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ*, Δ. ΣΜΑΪΛΗΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ε. ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ, Ι. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ.

21ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα, 13-17 Νοεμβρίου 1998.

12. “ Προοπτική μελέτη σύγκρισης της οκτρεοτίδης και της λοπεραμίδης στην αντιμετώπι ση της σχετιζόμενης με χημειοθεραπεία διάρροιας.”

Δ. ΣΜΑΪΛΗΣ*, Κ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ, Α. ΚΟΥΤΙΤΟΒΑ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ε. ΤΣΩΗ, Ε. ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ, Ι. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, ΧΡ. ΔΕΡΒΕΝΗΣ.

21ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα, 13-17 Νοεμβρίου 1998.

13. “ Superficial parotidectomy: technique modifications based on tumour characteristics.”

N. PAPADOGEORGAKIS*, C. SKOUTERIS, A. MYLONAS, A. P. ANGELOPOULOS.

XVTH Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Edinburgh, Scotland, UK, 5-9 September 2000.

14. “ Η χειρουργική αντιμετώπιση του πλειομόρφου αδενώματος της παρωτίδας με μερική επιπολής παρωτιδεκτομή.”

Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Χ. ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ, Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ, Λ. ΓΚΟΥΤΖΑΝΗΣ*, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Α. Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ.

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Γλυφάδα, 1-3 Δεκεμβρίου 2000.

15. “ Ευμέγεθες οδόντωμα της κάτω γνάθου. Αναφορά περίπτωσης.”

Κ. ΜΑΡΤΗ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Χ. ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ, Δ. ΑΝΔΡΕΣΑΚΗΣ*, Ν. ΚΟΛΟΜΒΟΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Α. Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ.

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Γλυφάδα, 1-3 Δεκεμβρίου 2000.

16. “ Ιστιοκύττωση Langerhans: Σπάνια μονήρης εντόπιση στον κλάδο της κάτω γνάθου σε ασθενή τρίτης ηλικίας.”

Κ. ΜΑΡΤΗ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Χ. ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Β. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ, Χ. ΣΠΗΛΙΑΔΗ, Α. Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ.

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Γλυφάδα, 1-3 Δεκεμβρίου 2000.

17. “ Therapeutic management of patients with oral carcinoma and N0 neck.”

C. A. SKOUTERIS, A. D. RAPIDIS, N. PAPADOGEORGAKIS, A. MYLONAS*, D. ANTERRIOTIS, A. P. ANGELOPOULOS.

15th International Conference on Oral & Maxillofacial Surgery, Durban, South Africa, 19-24 May 2001.

18. “ Πολλαπλούν μυέλωμα με κλινική εικόνα παρειακής διόγκωσης: Αναφορά ενδιαφέρουσας περίπτωσης.”

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Χ. Α. ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ, Ν. Γ. ΚΟΛΟΜΒΟΣ, Θ. ΚΑΡΜΙΡΗΣ, Α. Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ.

21ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 25-27 Οκτωβρίου 2001.

19. “ Δερμοειδείς κύστεις της Γναθοπροσωπικής χώρας.”

Χ. Α. ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ, Ν. Γ. ΚΟΛΟΜΒΟΣ*, Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Α. Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ.

21ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 25-27 Οκτωβρίου 2001.

20. “ Φυματίωση μειζόνων σιαλογόνων αδένων.”

Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Ν. ΚΟΛΟΜΒΟΣ*, Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Α. Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ.

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, 23-25 Νοεμβρίου 2001.

21. “ Χειρουργική αντιμετώπιση των μικτών όγκων του εν τω βάθει λοβού της παρωτίδας.”

Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ*, Χ. Α. ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ, Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Μ. ΚΟΡΜΑ, Α. Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ.

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, 23-25 Νοεμβρίου 2001.

22. “ Σημαντικές παράμετροι αντιμετώπισης ασθενών με βαριές κρανιοπροσωπικές κακώσεις.”

Χ. ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ, Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Κ. ΜΑΡΤΗ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ.

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, 23-25 Νοεμβρίου 2001.

23. “ Ευμεγέθης αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία εντοπιζόμενη στο αριστερό πλαγιοφαρυγγικό διάστημα. Διαγνωστική προσέγγιση και χειρουργική αντιμετώπιση.”

Χ. ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ, Κ. ΜΑΡΤΗ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Ν. ΚΟΛΟΜΒΟΣ, Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ.

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, 23-25 Νοεμβρίου 2001.

24. “ Η συχνότητα μεταστάσεων στους τραχηλικούς λεμφαδένες σε ασθενείς με καρκίνο του στόματος και Ν0 τράχηλο.”

Χ. ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ, Α. ΡΑΠΙΔΗΣ, Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Δ. ΑΝΤΕΡΡΙΩΤΗΣ, Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ.

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, 23-25 Νοεμβρίου 2001.

25. “ Surgical management of deep lobe parotid tumors.”

N. PAPADOGEORGAKIS, C. A. SKOUTERIS, A. MYLONAS*, M. KORMA, A. P. ANGELOPOULOS.

XVITH Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Münster, Germany, 3-7 September 2002.

26. “ Αδενοκαρκίνωμα με κλινική εικόνα υπερώιας διόγκωσης σε μερικώς νωδή ασθενή: Αναφορά ενδιαφέρουσας περίπτωσης.”

Α. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Φ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ, Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ, Ο. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ, Α. ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ-ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ.

22ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Κως, 25-27 Οκτωβρίου 2002.

27. “ Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα γλώσσας και δισκοειδής ερυθηματώδης λύκος δέρματος προσώπου-τριχωτού κεφαλής: Μία πιθανή παρανεοπλασματική συσχέτιση;”

Α. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Χ. ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ, Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ.

22ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Κως, 25-27 Οκτωβρίου 2002.

28. “ Αντιμικροβιακή χημειοπροφύλαξη στην Οδοντιατρική: Νέα δεδομένα και χρήσιμες συμβουλές.”

Φ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ*, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ.

22ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Κως, 25-27 Οκτωβρίου 2002.

29. “ Σύγχρονες ιατρικές απόψεις με ηλικία 3.000 ετών.”

Α. ΜΥΛΩΝΑΣ*.

22ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Κως, 25-27 Οκτωβρίου 2002.

30. “ Malignant tumors of the head and neck: radionuclide scanning in the assessment of distant osseous metastases.”

C. A. SKOUTERIS, K. MARTI*, N. PAPADOGEORGAKIS, N. KOLOMVOS, D. ANDRESSAKIS, A. I. MYLONAS, V. REBELAKIS, A. P. ANGELOPOULOS.

16th International Conference on Oral & Maxillofacial Surgery, Athens, Greece, 14-20 May 2003.

31. “ Comparative study of bromazepam versus bromazepam plus meperidine hydrochloride in preoperative anxiolysis in patients undergoing oral and maxillofacial surgical procedures under local anesthesia.”

K. MARTI, C. A. SKOUTERIS, A. I. MYLONAS*, D. D. ANDRESSAKIS, A. P. ANGELOPOULOS.

16th International Conference on Oral & Maxillofacial Surgery, Athens, Greece, 14-20 May 2003.

32. “ Comparative study of lornoxicam versus nimesulide in postoperative analgesia in third molar surgery under local anesthesia.”

K. MARTI*, C. A. SKOUTERIS, A. I. MYLONAS, E. PLESSIA, A. P. ANGELOPOULOS.

16th International Conference on Oral & Maxillofacial Surgery, Athens, Greece, 14-20 May 2003.

33. “ Συμβολή των μονοφασικών οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων στην προσθετική αποκατάσταση αυτιστικού ασθενούς: αναφορά ενδιαφέρουσας περίπτωσης.”

Φ. Χ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ, Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Ν. Σ. ΣΥΚΑΡΑΣ, Μ. ΜΙΧΑΛΑΚΗ, Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ.

Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Οστεοενσωμάτωσης, Αθήνα, 26-28 Σεπτεμβρίου 2003.

34. “ Ασυνήθης εντόπιση οδοντωμάτων άνω γνάθου. Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών.”

Μ. Ι. ΜΙΧΑΛΑΚΗ*, Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Δ. ΡΙΖΟΥ, Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, Η. ΚΑΘΟΠΟΥΛΗΣ, Φ. Χ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ.

23ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 30 Οκτωβρίου-2 Νοεμβρίου 2003.

35. “ Oral and Maxillofacial Surgery: An indispensable part of Head and Neck Surgery in Corpus Hippocraticum. ”

A. I. MYLONAS*, F. H. TZERBOS.

5th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, Rodos-Kos, Hellas, 11-16 September 2004.

36. “ Brain abscess of odontogenic origin: report of an interesting case. ”

F. H. TZERBOS, A. I. MYLONAS*, M. MIHALAKI, D. ROLOGIS, I. BOUTSIKAKIS.

5th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, Rodos-Kos, Hellas, 11-16 September 2004.

37. “ Cranio-maxillofacial Surgery in Corpus Hippocraticum. ”

A. I. MYLONAS*, F. H. TZERBOS.

XVIIth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Tours, France, 14-18 September 2004.

38. “ Zygomatic implants: a reliable solution for rehabilitation of the severely resorbed maxilla. ”

I. FAKITSAS, F. H. TZERBOS, A. I. MYLONAS*, N. PETROU.

XVIIth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Tours, France, 14-18 September 2004.

39. “ Διαφοροδιαγνωστική κλινική προσέγγιση ογκοειδών σχηματισμών της στοματικής κοιλότητας.”

Α. Θ. ΜΑΤΙΑΚΗΣ*, Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Φ. Χ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ, Μ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗΣ, Α. ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΣ.

24ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 29-31 Οκτωβρίου 2004.

40. “ Autism and implantology: challenge or overestimation?”

F. H. TZERBOS*, A. I. MYLONAS, N. S. SYKARAS.

17TH International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Vienna, Austria, August 29- September 2, 2005.

41. “ Cranio-maxillofacial injuries in Homer’s Iliad”.

A. I. MYLONAS*, F. H. TZERBOS.

17TH International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Vienna, Austria, August 29- September 2, 2005.

42. “ Ψυχιατρικός ασθενής και οδοντιατρική εξειδικευμένη γνώση – Αποτελεσματική αντιμετώπιση.”

Α. ΜΑΤΙΑΚΗΣ*, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Φ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ, Α. ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΣ, Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ.

25ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Λάρισα, 27-29 Οκτωβρίου 2005.

43. “Alternative treatment options for the reconstruction of the atrophic maxilla”.

F. H. TZERBOS*, A. I. MYLONAS, I. FAKITSAS, N. PETROU.

XVIIIth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Barcelona, Spain, 12-16 September 2006.

44. “Cranio-maxillofacial surgeons of the Ancient Greek world from antiquity to Byzantium”.

A. I. MYLONAS*, F. H. TZERBOS.

XVIIIth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Barcelona, Spain, 12-16 September 2006.

45. “ Η αντιμετώπιση του οδοντιατρικά φοβικού ασθενούς. Μία κλινική προσέγγιση.”

Α. Θ. ΜΑΤΙΑΚΗΣ*, Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Φ. Χ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ, Α. Ι. ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΣ, Α. Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ.

26ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 2-5 Νοεμβρίου 2006.

46. “ Η οδοντιατρική αντιμετώπιση του ασθενούς υπό θεραπεία με στεροειδή.”

Α. ΜΑΤΙΑΚΗΣ, Α. ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΣ, Φ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ.

42η Ετήσια Σύνοδος της Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, Βέροια, 6-8 Σεπτεμβρίου 2007.

47. “ Το κρανιογναθοπροσωπικό τραύμα στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής Ιδιωτικού Θεραπευτηρίου.”

Α. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Δ. ΡΙΖΟΥ, Φ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ.

27ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Πάτρα, 30 Νοεμβρίου-2 Δεκεμβρίου 2007.

48. “ Cryptogenic stroke and parotid tumor surgery: report of an interesting case”.

A. I. MYLONAS*, C. A. SKOUTERIS.

2nd International Oral & Maxillofacial Surgery Congress of the Turkish Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), Belek, Antalya, Turkey, 16-20 May, 2008.

49. “ Alexander Trallianus and cranio-maxillofacial surgery”.

A. I. MYLONAS*, F. H. TZERBOS, E. C. PAPADOPOULOU, E. POULACOU-REBELACOU, A. C. EFTYCHIADIS.

XIXth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Bologna, Italy, September 9th-12th 2008.

50. “Intraoperative facial nerve monitoring in parotid surgery”.

A. I. MYLONAS*, C. A. SKOUTERIS.

XIXth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Bologna, Italy, September 9th-12th 2008.

51. “ Ασύνηθες μετεγχειρητικό σύμβαμα στην χειρουργική της παρωτίδας: αναφορά ενδιαφέρουσας περίπτωσης ”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Χ. Α. ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ, Γ. ΒΡΕΤΑΚΟΣ, Κ. ΠΕΤΡΑΚΗ.

22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 28-30 Νοεμβρίου 2008.

52. “Η αντιμετώπιση του κρανιογναθοπροσωπικού τραύματος κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο 1940-1941”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Ε. Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.

23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, 27-29 Νοεμβρίου 2009.

53. “Στοματοπροσωπική κοκκιωμάτωση. Παρουσίαση περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας”.

Α. ΜΑΤΙΑΚΗΣ*, Φ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Θ. ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑΣ, Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Α. ΕΠΙΒΑΤΙΑΝΟΣ.

47ο Ετήσιο Συνέδριο της Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, Κιλκίς, 2-4 Σεπτεμβρίου 2010.

54. “ Greek craniomaxillofacial trauma surgery in the 2nd World War: the experience of the Greco-Italian war 1940-1941 ”.

A. I. MYLONAS*, E. C. PAPADOPOULOU. 

XXth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Bruges, Belgium, September 14th-17th 2010.

55. “ Minimally invasive perioral rejuvenation: techniques and outcomes ”.

K. C. MARTI*, C. A. SKOUTERIS, A. I. MYLONAS.

XXth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Bruges, Belgium, September 14th-17th 2010.

56. “ Ερανίσματα ψυχιατρικής στην Ιπποκρατική Συλλογή: από τη θεοκρατική στην επιστημονική προσέγγιση της ψυχικής πάθησης ”.

Α. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Α. ΜΑΤΙΑΚΗΣ, Δ. ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ.

4η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής «Ιστορία της Ψυχιατρικής», Αθήνα, 4-5 Φεβρουαρίου 2011.

57. “ Η φαρμακευτική θεραπεία στη διαχρονική πορεία και εξέλιξη της ψυχιατρικής: μία ιστορική αναδρομή ”.

Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Α. ΜΑΤΙΑΚΗΣ, Δ. ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ.

4η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής «Ιστορία της Ψυχιατρικής», Αθήνα, 4-5 Φεβρουαρίου 2011

58. “Σκεδάσεις Ψυχιατρικής στη Νεοελληνική Λογοτεχνία: Ο Παπά Νάρκισσος του Δημητρίου Βικέλα ή περίπτωση συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας ειδικής φοβικής διαταραχής ”.

Α. ΜΑΤΙΑΚΗΣ*, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Φ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ.

4η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής «Ιστορία της Ψυχιατρικής», Αθήνα, 4-5 Φεβρουαρίου 2011.

59. “ Parotid tumour surgery: Advances, means, and techniques”.

A. I. MYLONAS*.

2nd Congress of the Balkan Association of Maxillofacial Surgeons (BAMFS) & 5th International Conference of the Oral and Maxillofacial Surgery Society of Turkey (AÇBİD) in conjunction with the Pan Arab Association for Oral & Maxillofacial Surgery, & 7th International Congress of the Iranian Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Belek, Antalya, Turkey, 25-29 May, 2011.

60. “ Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική στο έργο του Ορειβάσιου του Περγαμηνού (4ος αιώνας μ.Χ.) ”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Ε. Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. ΠΟΥΛΑΚΟΥ-ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΥ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 25-27 Νοεμβρίου 2011.

61. “Οι αρχαίοι έλληνες ιατροί αντιμέτωποι με τον καρκίνο”.

Κ. ΛΑÏΟΣ*, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Δ. ΜΑΝΔΕΛΕΝΑΚΗ, Ε. ΓΑΛΑΤΗ, Ε. ΜΑΛΕΣΙΟΥ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

8η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής «Ο Καρκίνος από την εποχή των δεινοσαύρων μέχρι σήμερα», Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2012.

62. “ Καρκίνωμα του προστάτη: ένας ιστορικός απολογισμός”.

Χ. Γ. ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΙΤΗΣ*, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Φ. ΜΑΡΙΝΕΛΗ, Δ. ΜΑΝΔΕΛΕΝΑΚΗ, Μ. ΒΕΛΟΝΑΚΗ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

8η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής «Ο Καρκίνος από την εποχή των δεινοσαύρων μέχρι σήμερα», Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2012.

63. “Cranio-maxillofacial Surgery in Byzantium”.

A. MYLONAS*, E.-F. POULAKOU-REBELAKOU, G. ANDROUTSOS, E. PAPADOPOULOU.

XXIth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Dubrovnik, Croatia, 11-15 September 2012.

64. “ Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική στο έργο του Παύλου του Αιγινήτη (7ος αιώνας μ.Χ.) ”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ, Ε. ΠΟΥΛΑΚΟΥ-ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΥ, Ε. Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Λευκωσία-Κύπρος, 26-27 Οκτωβρίου 2013.

65. “Άγιος Αντύπας, Επίσκοπος Περγάμου: «ο μέγας ιατρός της των οδόντων δεινής νόσου»”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Ε. Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. ΠΟΥΛΑΚΟΥ-ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΥ, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

9η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αμφίκλεια Φθιώτιδας, 30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013.

66. “Ιατρική και Εκκλησία στο Βυζάντιο”.

Α. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. ΠΟΥΛΑΚΟΥ-ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΥ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

9η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αμφίκλεια Φθιώτιδας, 30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013.

67. “Η συμβολή της Εκκλησίας στην ίδρυση και την ανάπτυξη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Montpellier”.

Α. ΤΣΑΡΑΚΛΗΣ*, Ε. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Γ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, Σ. ΣΑΜΑΡΑ, Φ. ΜΑΡΙΝΕΛΗ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

9η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αμφίκλεια Φθιώτιδας, 30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013.

68. “Johan-Gregor Mendel (1822-1884): ο μοναχός που θεμελίωσε τη Γενετική”.

Δ. ΜΑΝΔΕΛΕΝΑΚΗ*, Γ. ΣΚΑΡΠΑΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Γ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Ι. ΑΡΜΕΝΗΣ, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

9η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αμφίκλεια Φθιώτιδας, 30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013.

69. “Άγιος Λουκάς (Βόϊνο-Γιασενέτσκι) (1877-1961), Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, καθηγητής τοπογραφικής ανατομίας και χειρουργικής”.

Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ*, Κ. ΛΑΪΟΣ, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ, Ι. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ε. Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Χ. ΙΑΒΑΤΣΟ,

Α. Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ.

9η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αμφίκλεια Φθιώτιδας, 30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013.

70. “Ο Γάλλος ιατρός και ιερωμένος Άγιος Roch (1295-1327), προστάτης κατά της πανούκλας”.

Κ. ΛΑΪΟΣ*, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Δ. ΜΑΝΔΕΛΕΝΑΚΗ, Φ. ΜΑΡΙΝΕΛΗ, Ι. ΑΡΜΕΝΗΣ, Ι. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

9η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αμφίκλεια Φθιώτιδας, 30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013.

71. “Διάσημοι ιερωμένοι-ιατροί του 14ου και 15ου αιώνα”.

Κ. ΛΑΪΟΣ*, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Α. Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Σ. ΓΙΑΤΣΙΟΥ, Σ. ΣΑΜΑΡΑ, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

9η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αμφίκλεια Φθιώτιδας, 30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013.

72. “André Du Laurens (1558-1609): ένας εξέχων Γάλλος ιατρός και κληρικός”.

Κ. ΛΑΪΟΣ*, Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Α. ΤΣΑΡΑΚΛΗΣ, Ι. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Ι. ΑΡΜΕΝΗΣ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

9η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αμφίκλεια Φθιώτιδας, 30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013.

73. “Σπουδαίες μορφές ιατρών της Χριστιανοσύνης του 19ου και 20ου αιώνα”.

Κ. ΛΑΪΟΣ*, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Ι. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ, Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ι. ΑΡΜΕΝΗΣ, Σ. ΣΑΜΑΡΑ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

9η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αμφίκλεια Φθιώτιδας, 30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013.

74. “Ιερωμένοι-ιατροί την περίοδο της ελληνικής εθνεγερσίας”.

Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ*, Ι. ΑΡΜΕΝΗΣ, Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Κ. ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ, Γ. ΣΚΑΡΠΑΣ, Ι. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

9η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αμφίκλεια Φθιώτιδας, 30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013.

75. “Η χριστιανική αντιπαράθεση του 4ου αιώνα, ως γενεσιουργός αιτία της ίδρυσης των πρώτων βυζαντινών νοσοκομείων”.

Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ*, Κ. ΛΑΪΟΣ, Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Ζ. ΜΑΝΙΚΑΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Α. ΜΠΕΚΙΑΡΗ, Σ. ΓΙΑΤΣΙΟΥ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

9η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αμφίκλεια Φθιώτιδας, 30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013.

76. “Οι πρώτες απόπειρες χειρπυργικής αντιμετωπίσεως των ανευρυσμάτων από τον Άντυλλο (1ος-2ος αι.)”.

Α. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.

10η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αθήνα, 4 Απριλίου 2014.

77. “Σταθμοί της μελέτης του φλεβικού συστήματος κατά την προεπιστημονική περίοδο (από την Αρχαιότητα μέχρι και το 16ο αιώνα)”.

Κ. ΛΑΪΟΣ*, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Κ. ΤΣΙΡΟΖΟΓΛΟΥ, Φ. ΜΑΡΙΝΕΛΗ, Μ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

10η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αθήνα, 4 Απριλίου 2014.

78. “Giovanni Alfonso Borelli (1608-1679) και Pierre Chirac (1650-1732): δύο κορυφαίοι ερευνητές της καρδιαγγειακής λειτουργίας”.

Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ*, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Κ. ΛΑΪΟΣ, Φ. ΜΑΡΙΝΕΛΗ, Σ. ΣΑΜΑΡΑ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

10η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αθήνα, 4 Απριλίου 2014.

79. “Παραλήψεις και σφάλματα στην ιστορία της ακρόασης των σημείων της στένωσης μιτροειδούς βαλβίδος”.

Χ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ*, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Κ. ΛΑΪΟΣ, Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Γ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

10η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αθήνα, 4 Απριλίου 2014.

80. “Cranio-maxillofacial surgery in the work of Aëtius Amidenus”.

A. I. MYLONAS*, E. POULAKOU-REBELAKOU, G. I. ANDROUTSOS, E. C. PAPADOPOULOU.

XXIInd Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Prague, Czech Republic, 23-26 September 2014.

81. “Η τοπογραφική, περιγραφική και χειρουργική ανατομική της κεφαλής και του τραχήλου στο έργο των Βυζαντινών ιατρών”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Ε. ΠΟΥΛΑΚΟΥ-ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΥ, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Ε. Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 28-30 Νοεμβρίου 2014.

82. “Antonin Clerc (1871-1954): ένας πρωτοπόρος Γάλλος καρδιολόγος”.

Α. ΜΑΡΙΝΕΛΗΣ, Φ. ΜΑΡΙΝΕΛΗ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ε. ΚΟΥΤΣΟΣΤΑΘΗΣ, Κ. ΛΑΪΟΣ, Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

11η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αθήνα, 20 Μαρτίου 2015.

83. “Clarence-Walton Lillehei (1918-1999): ο πατέρας της χειρουργικής ανοικτής καρδιάς”.

Α. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Ε. ΠΟΥΛΑΚΟΥ-ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΥ, Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

11η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αθήνα, 20 Μαρτίου 2015.

84.  “Η ιστορία του οξέος καρδιακού ρευματισμού («οξείας ρευματικής καρδίας») και της βακτηριακής ενδοκαρδίτιδας”.

Μ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Α. ΜΑΡΙΝΕΛΗΣ, Κ. ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ, Κ. ΛΑΪΟΣ, Ι. ΑΡΜΕΝΗΣ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

11η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αθήνα, 20 Μαρτίου 2015.

85. “Η συμβολή του Ελβετού ιατρού Wilhelm His του νεότερου (1863-1934) στην καρδιολογία”.

Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Κ. ΛΑΪΟΣ, Φ. ΜΑΡΙΝΕΛΗ, Ε. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ, Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

11η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αθήνα, 20 Μαρτίου 2015.

86. “Οι αντιλήψεις για τη σπονδυλική στήλη (ΣΣ) στην Αρχαιότητα και το Βυζάντιο”.

Κ. ΜΑΡΚΑΤΟΣ, Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Κ. ΛΑΪΟΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Χ. ΚΟΛΟΦΟΥΣΗ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αθήνα, 26-27 Φεβρουαρίου 2016.

87.“Η μεγάλη συμβολή του κορυφαίου Γάλλου φυσιολόγου και φαρμακολόγου François Magendie (1783-1855) στη μελέτη του νευρικού συστήματος”.

Ε. ΚΟΥΤΣΟΣΤΑΘΗΣ, Φ. ΜΑΡΙΝΕΛΗ, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Χ. ΚΟΛΟΦΟΥΣΗ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Μ. ΖΩΖΟΓΛΟΥ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αθήνα, 26-27 Φεβρουαρίου 2016.

88.“Ανακαλύπτοντας τον εγκέφαλο ως κέντρο των ανθρώπινων λειτουργιών, από τους προϊστορικούς χρόνους έως τον 21ο αιώνα”.

Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Κ. ΛΑΪΟΣ, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Ε. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Κ. ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αθήνα, 26-27 Φεβρουαρίου 2016.

89.“Ο Γερμανός Wilhelm-Heinrich Erb (1840-1921), μία από τις εξέχουσες φυσιογνωμίες της νευρολογίας του 19ου αιώνα”.

Μ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Κ. ΛΑΪΟΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Μ. ΒΕΛΟΝΑΚΗ, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αθήνα, 26-27 Φεβρουαρίου 2016.

90.“Ο βραβευμένος με Νομπέλ ψυχίατρος Julius-Wagner Jauregg (1857-1940) και η εισαγωγή της πυρετοθεραπείας στη θεραπεία της νευροσύφιλης”.

Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Κ. ΛΑΪΟΣ, Ι. ΑΡΜΕΝΗΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ι. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αθήνα, 26-27 Φεβρουαρίου 2016.

91.“Η χειρουργική των Προκολομβιανών”.

Κ. ΤΣΙΡΟΖΟΓΛΟΥ*, Κ. ΛΑΪΟΣ, Ε. ΚΟΥΤΣΟΣΤΑΘΗΣ, Μ. Μ. ΜΟΣΧΟΥ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ.

13η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αθήνα, 15 Ιουνίου 2016.

92.“ Richard Wiseman (1621-1676), Sergeant-Surgeon to King Charles II: his contribution to Cranio-maxillofacial Traumatology”.

A. I. MYLONAS*, E. POULAKOU-REBELAKOU, F. H. TZERBOS, E. C. PAPADOPOULOU.

23rd Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, The Queen Elizabeth II Conference Centre, London, UK ,

13-16 September 2016.

93. “Η ίδρυση του διεθνούς φήμης «Hôpital Neurologique» της Λυών της Γαλλίας”.

Κ. ΤΣΙΡΟΖΟΓΛΟΥ*, Κ. ΛΑΪΟΣ, Α. ΜΑΡΑΓΚΟΥΤΗ, Γ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, Χ. ΚΟΛΟΦΟΥΣΗ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ,       Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

15η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2017.

94.“ Ένας νέος νευροχειρουργικός τρόπος θεραπείας της τρέλας ”.

Μ. ΖΩΖΟΛΟΥ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Α. ΤΣΑΡΑΚΛΗΣ, Κ. ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ, Γ. ΓΚΕΝΕΡΑΛΗΣ,           Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

15η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2017.

95.“Harvey Cushing (1869-1939): ο πατέρας της σύγχρονης νευροχειρουργικής”.

Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Χ. ΚΟΛΟΦΟΥΣΗ, Μ. ΒΕΛΟΝΑΚΗ, Μ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Γ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

15η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2017.

96.“Οι κυριότεροι σταθμοί της νευροχειρουργικής από το 1891 μέχρι σήμερα”.

Ε. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, Γ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, Σ. ΣΑΜΑΡΑ, Κ. ΜΑΡΚΑΤΟΣ, Ι. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ,       Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

15η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2017.

97.“Οι πρωτοπόροι της ιαπωνικής νευροακτινολογίας”.

Χ. ΚΟΛΟΦΟΥΣΗ, Γ. ΓΚΕΝΕΡΑΛΗΣ, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Μ. ΖΩΖΟΛΟΥ, Σ. ΣΑΜΑΡΑ,                Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

15η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2017.

98.“The significance of double mandibular osteotomy for treatment of aneurysm of internal carotid artery”.

L. ZOULOUMIS, I. TILAVERIDIS, I. KALAITSIDOU, A. I. MYLONAS*, G. VENETIS, K. ANTONIADES.

24th Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Congress Center Munich City Gasteig and Holiday Inn Munich - City Centre , Munich-Germany , 18-21 September 2018.

99. “Johann Friedrich Dieffenbach: An Eminent Surgeon, a Pioneer of Craniomaxillofacial Surgery”.

A. I. MYLONAS*, E. POULAKOU-REBELAKOU, L. ZOULOUMIS, E. C. PAPADOPOULOU.

24th Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Congress Center Munich City Gasteig and Holiday Inn Munich - City Centre , Munich-Germany , 18-21 September 2018.

100.“Management of Langerhans Cell Histiocytosis (LCH) in Young Children”.

N. THEOLOGIE-LYGIDAKIS*, F. TZERMPOS, A. TAMPOURIS, V. PAPADAKIS, A. I. MYLONAS, I. IATROU.

24th Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Congress Center Munich City Gasteig and Holiday Inn Munich - City Centre , Munich-Germany , 18-21 September 2018.

 Β΄  Επιστημονικά Εκθέματα (Posters)

1. “ Οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα. Ενδείξεις - Αντενδείξεις - Κλινική εφαρμογή. ”

ΦΡ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ*, Ν. ΒΑΓΕΝΑΣ, Γ. Β. ΜΑΣΟΥΛΑΣ, Ε. ΕΛΕΝΗ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ.

10ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Κέρκυρα, 24-27 Οκτωβρίου 1990.

2. “ Στελεχιαία αναισθησία του Κάτω Φατνιακού Νεύρου. Ειδικές τεχνικές. ”

Φ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ*, Γ. ΜΑΣΟΥΛΑΣ, Ν. ΒΑΓΕΝΑΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ.

12ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Τρίκαλα-Μετέωρα, 14-17 Οκτωβρίου 1992.

3. “ Οξείες τραχηλοπροσωπικές λοιμώξεις ( Χειρουργική παθολογία, Αιτιολογία, Κλινική εικόνα, Θεραπεία, Δικές μας περιπτώσεις. ”

Ν. ΒΑΓΕΝΑΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Α. ΚΑΣΤΑΝΙΑ, Ε. ΕΛΕΝΗ, Ι. ΖΩΓΡΑΦΟΣ.

13ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Καλαμάτα, 13-16 Οκτωβρίου 1993.

4. “ Συνδυασμένες εφαρμογές Κατευθυνομένης Ιστικής Αναγεννήσεως και Οστεοενσωματουμένων Εμφυτευμάτων. ”

Ν. ΒΑΓΕΝΑΣ*, Ι. ΖΩΓΡΑΦΟΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ε. ΕΛΕΝΗ, Γ. ΜΑΣΟΥΛΑΣ.

13ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Καλαμάτα, 13-16 Οκτωβρίου 1993.

5. “ Κλινικοστατιστική μελέτη κυστικών εξεργασιών των γνάθων στο 401 ΓΣΝΑ από το 1988 έως σήμερα. ”

Φ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Ν. ΜΠΟΛΛΑΣ.

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 19-21 Νοεμβρίου 1993.

6. “ Η επιστημονική βάση της Οστεοενσωμάτωσης. ”

Γ. ΜΑΣΟΥΛΑΣ*, Ν. ΒΑΓΕΝΑΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ.

14ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Λεμεσός-Κύπρος, 26-29 Οκτωβρίου 1994.

7. “ Οι πρώτες βοήθειες στην Οδοντιατρική. ”

Ν. ΒΑΓΕΝΑΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Γ. ΜΑΣΟΥΛΑΣ.

14ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Λεμεσός-Κύπρος, 26-29 Οκτωβρίου 1994.       

8. “ Κλινικοστατιστική μελέτη κυστικών εξεργασιών των γνάθων στο 401 ΓΣΝΑ από το 1988 έως σήμερα. ”

Φ. Χ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ*, Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ν. Κ. ΜΠΟΛΛΑΣ.

15ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη, 10-13 Νοεμβρίου 1994.

9. “ Ο ρόλος του Gemcitabine στον προχωρημένο καρκίνο του παγκρέατος.”

Κ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ*, Δ. ΣΜΑΪΛΗΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Χ. ΠΡΟΕΣΤΟΣ, Ι. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, ΧΡ. ΔΕΡΒΕΝΗΣ.

21ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα, 13-17 Νοεμβρίου 1998.

10. “ Αποκατάσταση μερικής νωδότητας αυτιστικού ασθενούς με χρησιμοποίηση μονοφασικών οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων. Αναφορά ενδιαφέρουσας περίπτωσης. ”

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Ν. Σ. ΣΥΚΑΡΑΣ, Μ. ΜΙΧΑΛΑΚΗ, Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ, Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, Φ. Χ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ.

23ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 30 Οκτωβρίου-2 Νοεμβρίου 2003.

11. “ Όγκοι ελασσόνων σιαλογόνων αδένων εντοπιζόμενοι στην υπερώα: Αναφορά δύο ενδιαφερόντων περιστατικών.”

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Φ. Χ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ, Α. Θ. ΜΑΤΙΑΚΗΣ, Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ.

24ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 29-31 Οκτωβρίου 2004.

12. “ Διφωσφονικά και μη αγγειακή οστική νέκρωση (avascular osteonecrosis) σε πολλαπλούν μυέλωμα.”

Μ. ΦΙΣΦΗΣ, Δ. ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ, Β. ΜΑΡΚΟΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Κ. ΠΕΤΡΑΚΗ, Σ. ΣΑΒΒΑ, Ε. ΚΟΚΚΑ, ΑΙΚ. ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ-ΣΟΦΙΑΝΑΤΟΥ.

15ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 24-28 Νοεμβρίου 2004.

13. “ Αυξημένο επίπεδο κλινικής υποψίας : Δείκτης ορθής διάγνωσης ή όριο αποφυγής ιατρικού σφάλματος ; ”

Α. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Φ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ, Α. ΜΑΤΙΑΚΗΣ, Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ.

25ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Λάρισα, 27-29 Οκτωβρίου 2005.

14. “Παρεκτόπιση στοματοφαρυγγικού πωματισμού στον ρινοφάρυγγα σε τραυματολογικό γναθοπροσωπικό χειρουργικό ασθενή: Αναφορά ενδιαφέροντος κλινικού περιστατικού.”

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Φ. Χ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ, ΚΛ. ΜΠΑΡΕ, Α. ΝΤΟΥΜΑ, Ι. ΚΟΛΟΒΟΣ.

26ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 2-5 Νοεμβρίου 2006.

15. “Intraoral approach for excision of a sublingual dermoid cyst”.

F. H. TZERBOS, A. I. MYLONAS, E. CHRYSSOMALLI.

XIXth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Bologna, Italy, September 9th-12th 2008.

Γ΄  VIDEO – ταινίες, CD-ROM, DVD.

1. “ Τοποθέτηση Οστεοενσωματούμενων Εμφυτευμάτων τύπου Branemark στην άνω γνάθο. ”

Φ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ*, Γ. ΜΑΣΟΥΛΑΣ, Ν. ΒΑΓΕΝΑΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ε. ΕΛΕΝΗ.

11ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 19-22 Οκτωβρίου 1991.

2. “ Χειρουργική αφαίρεση πολλαπλών εξοστώσεων στο προστομιακό φατνιακό πέταλο της άνω γνάθου. ”

Φ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ*, Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ, Ν. ΒΑΓΕΝΑΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Α. ΖΩΡΖΟΥ.

12ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Τρίκαλα-Μετέωρα, 14-17 Οκτωβρίου 1992.

3. “ Χειρουργική αφαίρεση εγκλείστου κυνόδοντα της άνω γνάθου με προστομιακή εντόπιση. ”

Φ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ*, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ν. ΒΑΓΕΝΑΣ, Ε. ΒΑΡΔΑΣ.

12ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Τρίκαλα-Μετέωρα, 14-17 Οκτωβρίου 1992.

4. “ Τεχνικές λήψης οστικών αυτομοσχευμάτων στη σύγχρονη προπροσθετική χειρουργική. ”

Φ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Α. ΜΑΤΙΑΚΗΣ, Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, Μ. ΚΟΥΛΙΑΝΟΣ.

25ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Λάρισα, 27-29 Οκτωβρίου 2005.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

* Συνεντεύξεις σε καθημερινή ενημερωτική εκπομπή τηλεοπτικού σταθμού (“Άρωμα Ελλάδας”) στους δημοσιογράφους κ. Ιωάννη Παπουτσάκη και κ. Σωτηρία Βλαχογιάννη, με θέματα οδοντιατρικά και γναθοχειρουργικά:

  • Οστεοενσωματούμενα οδοντικά εμφυτεύματα
  • Καρκίνος του στόματος
  • Σχιστίες στο πρόσωπο και στο στόμα (σχιστίες άνω χείλους και υπερώας)
  • AIDS και Οδοντιατρική
  • Στοματική Υγιεινή
  • Εγκυμοσύνη και Οδοντιατρική

٭ Συνέντευξη στην εβδομαδιαία ενημερωτική εκπομπή ιατρικού περιεχομένου “ Εις Υγείαν ” του τηλεοπτικού σταθμού « Δυτικός Δίαυλος – West Channel » της Κοζάνης, στην δημοσιογράφο κ. Κ. Πουλασουχίδου την 7/12/2004 με θέμα: “Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική”.

٭ Συνέντευξη στην καθημερινή ενημερωτική-ειδησεογραφική εκπομπή “ Life ” του τηλεοπτικού σταθμού πανελλαδικής εμβέλειας «ΣΚΑΪ», στην στήλη «Υγεία πάνω απ’ όλα» της δημοσιογράφου κ. Μ. Τσέλιου την 26/7/2013 με θέμα: “Ο καρκίνος παρωτίδας του προπονητή της Barcelona FC Tito Vilanova”.