Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική

Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική ή Γναθοχειρουργική όπως για λόγους συντομίας έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα να αποκαλείται, είναι η ειδικότητα εκείνη της Χειρουργικής, που έχοντας τις βάσεις της και ξεκινώντας από την Οδοντιατρική, επεκτείνεται στην χειρουργική παθολογία της κεφαλής και του τραχήλου, ασχολούμενη με την διάγνωση και την χειρουργική αντιμετώπιση ασθενειών, βλαβών αλλά και ανωμαλιών που αφορούν τόσο από λειτουργικής όσο και από αισθητικής πλευράς τις ανατομικές δομές του στόματος, των γνάθων αλλά και του προσώπου.

Η προληπτική, επανορθωτική, αλλά και επείγουσα χειρουργική φροντίδα των δομών του στόματος, των γνάθων αλλά και των περιστοματικών και περιγναθικών ιστών του προσώπου, της κεφαλής και του τραχήλου αποτελεί το πεδίο δράσης του στοματικού και γναθοπροσωπικού χειρουργού.

 

Το φάσμα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής περιλαμβάνει τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: